Description

podejście, które postuluje o poświęcenie więcej uwagi zaangażowaniu kobiet w polityce i praktykach rozwojowych oraz podkreśla potrzebę ich udziału w procesie rozwoju