Description

Lähenemisviis, millega kutsutakse üles pöörama rohkem tähelepanu naistele arengupoliitikas ja -praktikas ning mis rõhutab vajadust lõimida naised arenguprotsessi