Description

prístup, ktorý žiada, aby sa ženám v rozvojovej politike a praxi venovala väčšia pozornosť, a zdôrazňuje potrebu začleniť ich do procesu rozvoja