Description

Жене у развоју је приступ који позива да се обрати већа пажња на жене у политикама и праксама које се баве развојем и наглашава потребу да се оне интегришу у развојне процесе.