Description

tilgang, der kræver større opmærksomhed på kvinder i udviklingspolitikker og -praksis, og understreger behovet for at inddrage dem i udviklingsprocessen