Description

přístup, který požaduje, aby rozvojová politika a praxe věnovaly větší pozornost ženám a poukazuje na potřebu zapojit ženy do procesu rozvoje