Description

Žene u razvoju je pristup koji poziva da se obrati veća pažnja na žene u politikama i praksama koje se bave razvojem i naglašava potrebu da se one integrišu u razvojne procese.