Description

Prosessi, jossa lisätään sukupuolikysymyksiä koskevia tietoisuutta ja valmiuksia, jotta saadaan aikaan henkilökohtainen tai organisatorinen muutos suhteessa sukupuolten tasa-arvoon