Description

proces vytváření povědomí a schopností v genderových otázkách s cílem uskutečnit osobní či organizační změnu za účelem dosažení genderové rovnosti