Description

proces rozvíjania povedomia a schopností v oblasti rodových otázok s cieľom dosiahnuť osobnú alebo organizačnú zmenu v oblasti rodovej rovnosti