Description

Процес развијања свести и капацитета о родним питањима, да би се постигле личне или организационе промене за родну равноправност. Видети такође: развој компетенција за родну равноправност