Description

Родни показатељи су корисно средство у праћењу родних разлика, родно повезаних промјена током времена и напретка ка циљевима родне равноправности. Генерално, показатељи су статистика са референтном тачком (нормом или мјерилом) на основу које се могу доносити процјене вриједности. Показатељи имају нормативну природу, у смислу да се промјена од референтне тачке у одређеном правцу може тумачити као „добра” или „лоша“. У случају родне статистике, статус жена у одређеној земљи обично се процјењује упоређивањем са ситуацијом мушкараца у тој земљи. У неколико случајева – као што је смртност мајки или приступ пренаталним услугама – норма је ситуација жена у другим земљама. Поред квантитативних показатеља (на основу статистичких података рашчлањених према полу), могу постојати и квалитативни показатељи (на основу женских и мушких искустава, ставова, мишљења и осјећања). Родно осјетљиви показатељи омогућавају мјерење промјена у односима између жена и мушкараца у одређеној области политике, програма или активности, као и промјене у статусу или ситуацији жена и мушкараца.