Description

instrument de monitorizare a diferențelor de gen, a schimbărilor legate de gen în timp si a progreselor în domeniul egalității de gen

Additional notes and information

În general, indicatorii sunt statistici cu un punct de referință (o normă sau criteriu de referință), față de care se pot face judecăți de valoare. Indicatorii sunt de natură normativă, în sensul că o schimbare față de un punct de referință într-o anumită direcție poate fi interpretată ca „bună” sau „proastă”. În statisticile de gen, statutul femeilor dintr-o anumită țară este U163evaluat de regulă prin referire la (comparație cu) situația bărbaților din acea țară. În câteva cazuri – de exemplu mortalitatea maternă sau accesul la servicii pre-natale − norma este situația femeilor din alte țări. Pe lângă indicatorii cantitativi (bazați pe statistici defalcate pe sexe), pot exista și indicatori calitativi (bazați pe experiențele, atitudinile, opiniile și sentimentele femeilor și ale bărbaților). Indicatorii de gen permit măsurarea schimbărilor în relațiile dintre femei și bărbați într-un anumit domeniu, program sau activitate, precum și schimbările din statusul sau situația femeilor și a bărbaților