Description

Rodni pokazatelji su korisno sredstvo u praćenju rodnih razlika, rodno povezanih promjena tokom vremena i napretka ka ciljevima rodne ravnopravnosti.

Additional notes and information

Generalno, pokazatelji su statistika sa referentnom tačkom (normom ili mjerilom) na osnovu koje se mogu donositi procjene vrijednosti. Pokazatelji imaju normativnu prirodu, u smislu da se promjena od referentne tačke u određenom pravcu može tumačiti kao „dobra” ili „loša“. U slučaju rodne statistike, status žena u određenoj zemlji obično se procjenjuje upoređivanjem sa situacijom muškaraca u toj zemlji. U nekoliko slučajeva – kao što je smrtnost majki ili pristup prenatalnim uslugama – norma je situacija žena u drugim zemljama. Pored kvantitativnih pokazatelja (na osnovu statističkih podataka raščlanjenih prema spolu), mogu postojati i kvalitativni pokazatelji (na osnovu ženskih i muških iskustava, stavova, mišljenja i osjećanja). Rodno osjetljivi pokazatelji omogućavaju mjerenje promjena u odnosima između žena i muškaraca u određenoj oblasti politike, programa ili aktivnosti, kao i promjene u statusu ili situaciji žena i muškaraca.