Description

Родни показатељи су корисно средство у праћењу родних разлика, родно повезаних промена током времена и напретка ка циљевима родне равноправности.

Additional notes and information

Генерално, показатељи су статистика са референтном тачком (нормом или мерилом) на основу које се могу доносити процене вредности. Показатељи имају нормативну природу, у смислу да се промена од референтне тачке у одређеном правцу може тумачити као „добраˮ или „лошаˮ. У случају родне статистике, статус жена у одређеној земљи обично се процењује позивањем на (упоређивање) са ситуацијом мушкараца у тој земљи. У неколико случајева - као што је смртност мајки или приступ антенаталним услугама - норма је ситуација жена у другим земљама. Поред квантитативних показатеља (на основу статистичких података рашчлањених према полу) могу постојати и квалитативни показатељи (на основу женских и мушких искустава, ставова, мишљења и осец́ања). Родно осетљиви показатељи омогућавају мерење промена у односима између жена и мушкараца у одређеној области политике, програма или активности, као и промене у статусу или ситуацији жена и мушкараца.