Description

værktøj til overvågning af kønsforskelle og kønsrelaterede ændringer over tid og til overvågning af fremskridt i forhold til ligestillingsmål

Additional notes and information

Generelt er indikatorer statistikker med et referencepunkt (en norm eller et benchmark), hvorudfra værdier kan vurderes. Indikatorer er af normativ karakter i den forstand, at en afvigelse fra referencepunktet i en bestemt retning kan fortolkes som "god" eller "dårlig". Når det drejer sig om kønsstatistikker, vurderes status for kvinder i et bestemt land sædvanligvis ud fra (sammenlignes med) situationen for mænd i det pågældende land. I nogle få tilfælde - som når der er tale om dødelighed blandt vordende mødre eller adgang til tjenesteydelser i løbet af graviditeten - er det kvinders situation i andre lande, der er referencepunktet (norm). Ud over de kvantitative indikatorer (baseret på statistik og segregeret i henhold til køn) kan der anvendes kvalitative indikatorer (baseret på kvinders og mænds erfaringer, holdninger, meninger og følelser). Kønssensitive indikatorer gør det muligt at måle ændringer i forholdet mellem kvinder og mænd i relation til et bestemt politisk område, en indsats eller en aktivitet, ligesom et giver mulighed for at måle ændringer i kønnenes status og vilkår.