Description

Mittari sukupuolierojen, sukupuoleen liittyvien muutosten ja tasa-arvotavoitteiden seuraamiseen

Additional notes and information

Yleensä indikaattorit ovat tilastoja, joissa on vertailukohta (normi tai vertailupiste), jonka pohjalta tilanteita voidaan arvottaa. Indikaattorit ovat normatiivisia siinä mielessä, että muutos vertailupisteestä tiettyyn suuntaan voidaan tulkita "hyväksi" tai "huonoksi". Sukupuolitilastojen tapauksessa naisten asemaa tietyssä maassa arvioidaan tavallisesti vertaamalla sitä miesten asemaan kyseisessä maassa. Muutamissa tapauksissa, kuten äitiyskuolleisuudessa ja äitiyshuollossa normina on naisten tilanne muissa maissa. Määrällisten indikaattorien (jotka perustuvat biologisen sukupuolen mukaan jaoteltuihin tilastoihin) lisäksi voi olla laadullisia indikaattoreita (jotka perustuvat naisten ja miesten kokemuksiin, asenteisiin, mielipiteisiin ja tunteisiin). Sukupuolen huomioon ottavien indikaattorien avulla voidaan mitata muutoksia naisten ja miesten välisissä suhteissa tietyllä politiikanalalla, tietyssä ohjelmassa tai tietyssä toimessa sekä muutoksia naisten ja miesten asemassa tai tilanteessa.