Description

lyčių skirtumų, ilgalaikių su lytimi susijusių pokyčių ir siekiamos lyčių lygybės pažangos stebėjimo priemonė

Additional notes and information

Apskritai, rodikliai yra statistiniai, atskaitos tašką turintys duomenys (norma ar lyginamasis dydis), palyginus su kuriais gali būti priimti vertybiniai sprendimai. Rodikliai yra normatyvaus pobūdžio ta prasme, kad pokytis nuo atskaitos taško tam tikra kryptimi gali būti aiškinamas kaip „geras“ ar „blogas“. Lyčių statistikos atveju moterų padėtis tam tikroje šalyje paprastai vertinama atsižvelgiant į (palyginant su) vyrų padėtimi toje šalyje. Kai kuriais atvejais - tokiais kaip gimdyvių mirtingumas ar nėščiųjų galimybės naudotis paslaugomis - atsižvelgiama į moterų padėtį kitose šalyse. Be kiekybinių rodiklių (statistinių, pagal biologinę lytį suskirstytų duomenų), taip pat gali būti naudojami kokybiniai rodikliai (paremti moterų ir vyrų patirtimi, požiūriais, nuomonėmis ir jausmais). Naudojant lyčiai jautrius rodiklius galima įvertinti moterų ir vyrų santykių pokyčius tam tikroje politikos srityje, programoje arba veikloje, taip pat moterų ir vyrų statuso ar padėties pokyčius.