Description

alat za praćenje rodnih razlika, rodno-uvjetovanih promjena kroz vrijeme i napretka prema ciljevima rodne ravnopravnosti

Additional notes and information

U pravilu su pokazatelji statistički podatci koji obuhvaćaju referentnu točku (normu ili referentnu vrijednost) na temelju koje se mogu donositi vrijednosni sudovi. Pokazatelji su normativne prirode u smislu da se odstupanje od referentne točke u određenom smjeru može interpretirati kao "dobro" ili "loše". U slučaju rodne statistike, položaj žena u određenoj zemlji najčešće se ocjenjuje u usporedbi sa situacijom u kojoj se nalaze muškarci u toj zemlji. U nekoliko slučajeva, kao što su smrtnost u trudnoći ili pristup predporođajnim uslugama, norma je situacija u kojoj se nalaze žene u drugim zemljama. Osim kvantitativnih pokazatelja (koji se temelje na statistici razvrstanoj prema spolu), mogu postojati i kvalitativni pokazatelji (iskustava žena i muškaraca, stavovi, mišljenja i osjećaji). Rodno osjetljivi pokazatelji dozvoljavaju mjerenje promjena u odnosima između žena i muškaraca u određenim područjima, programima ili aktivnostima, kao i promjene statusa ili situacija žena i muškaraca.