Description

instrument voor het monitoren van genderverschillen, gendergerelateerde veranderingen in de tijd en vooruitgang in het realiseren van gendergelijkheidsdoelstellingen

Additional notes and information

In het algemeen zijn indicatoren statistieken met een referentiepunt (een norm of een benchmark), tegen welke waarde beoordelingen kunnen worden gemaakt. Indicatoren hebben een normatieve aard, in de zin dat een verandering ten opzichte van het referentiepunt in een bepaalde richting kan worden geïnterpreteerd als ‘goed’ of ‘slecht’. In het geval van genderstatistieken wordt de status van vrouwen in een bepaald land gewoonlijk geëvalueerd onder verwijzing naar (in vergelijking met) de situatie van mannen in dat land. In een aantal gevallen – zoals bij moedersterfte of toegang tot prenatale zorg − is de norm de situatie van vrouwen in andere landen. Naast kwantitatieve indicatoren (gebaseerd op statistieken uitgesplitst naar sekse), kunnen er kwalitatieve indicatoren zijn (gebaseerd op de ervaringen, houdingen, meningen en gevoelens van vrouwen en mannen). Genderbewuste indicatoren maken het mogelijk veranderingen in de verhoudingen tussen vrouwen en mannen te meten op een bepaald beleidsterrein, of in een bepaald programma of een bepaalde activiteit, evenals veranderingen in de status of situatie van vrouwen en mannen.