Description

rīks, ar ko pārrauga dzimumu atšķirības, ar dzimumiem saistītas izmaiņas laika gaitā un virzību uz mērķu sasniegšanu dzimumu līdztiesības jomā

Additional notes and information

Rādītāji parasti ir statistika ar atsauces punktu (normu vai etalonvērtību), attiecībā pret kuru var veikt novērtējumus. Rādītāji ir normatīvi – izmaiņas attiecībā pret atsauces punktu konkrētā virzienā interpretē kā “labas” vai “sliktas”. Dzimumu statistikas gadījumā sieviešu situācija konkrētā valstī parasti tiek vērtēta, atsaucoties uz (salīdzinot ar) vīriešu situāciju šajā valstī. Dažos gadījumos, piemēram, attiecībā uz māšu mirstību vai piekļuvi pirmsdzemdību pakalpojumiem, par normu tiek noteikta sieviešu situācija citās valstīs. Papildus kvantitatīviem rādītājiem (pamatojoties uz statistiku, kas iedalīta pēc dzimumiem) var būt kvalitatīvi rādītāji (pamatojoties uz sieviešu un vīriešu pieredzi, attieksmi, viedokli un sajūtām). Dzimumsensitīvi rādītāji ļauj mērīt izmaiņas attiecībās starp sievietēm un vīriešiem konkrētā politikas jomā, programmā vai darbībā, kā arī izmaiņas sieviešu un vīriešu stāvoklī vai situācijā.