Description

Родна свест је способност да се друштво посматра из перспективе родних улога и разуме како оне утичу на потребе жена у поређењу са потребама мушкараца. Видети такође: родна осетљивост