Description

zdolność do postrzegania społeczeństwa przez pryzmat ról płciowych i rozumienia ich wpływu na potrzeby kobiet w porównaniu do potrzeb mężczyzn