Description

schopnosť vidieť spoločnosť z hľadiska rodových rolí a pochopiť, ako to ovplyvnilo potreby žien v porovnaní s potrebami mužov