Description

schopnost pohlížet na společnost z hlediska genderových rolí a pochopit, jak ovlivnily a ovlivňují potřeby žen ve srovnání s potřebami mužů