Description

abbiltà li tara s-soċjetà mill-perspettiva tal-irwoli tas-sessi u tifhem kif din affettwat il-bżonnijiet tan-nisa meta kkumparat mal-bżonnijiet tal-irġiel