Description

способност да се гледа на општеството од аспект на родовите улоги и да се разбере како тие се одразуваат врз потребите на жените во споредба со потребите на мажите