Description

Способност за разглеждане на обществото през призмата на ролите на половете и формиране на разбиране за начина, по който тези роли се отразяват на отчитането на нуждите на жените, в сравнение с нуждите на мъжете.