Description

sposobnost sagledavanja društva iz perspektive rodnih uloga i razumijevanje načina njihova utjecaja na potrebe žena u usporedbi s potrebama muškaraca