Description

Rodna svijest je sposobnost da se društvo posmatra iz perspektive rodnih uloga i da se razumije kako one utječu na potrebe žena u poređenju sa potrebama muškaraca.