Description

Родна свијест је способност да се друштво посматра из перспективе родних улога и да се разумије како оне утичу на потребе жена у поређењу са потребама мушкараца.