Description

statistika, ki ustrezno odraža razlike in neenakosti v položaju žensk in moških na vseh področjih življenja

Additional notes and information

Statistični podatki, ki so razčlenjeni glede na spol, so opredeljeni z vsoto naslednjih lastnosti: (a) podatki se zbirajo in predstavijo ločeno po spolu kot primarna in celovita klasifikacija; (b) podatki odražajo vprašanja v zvezi s spolom – vprašanja, probleme in zadeve, povezane z vsemi vidiki življenja žensk in moških, vključno z njihovimi posebnimi družbenimi potrebami, možnostmi ali prispevki; (c) podatki temeljijo na konceptih in opredelitvah, ki ustrezno odražajo različnost žensk in moških in zajemajo vse vidike njihovega življenja; in (d) metode zbiranja podatkov upoštevajo stereotipe in socialne ter kulturne dejavnike, ki lahko povzročijo pristranskost glede na spol.