Description

statistieken die verschillen en ongelijkheden in de situatie van vrouwen en mannen op alle gebieden van het leven,weerspiegelen

Additional notes and information

Seksegerelateerde statistieken worden gedefinieerd door de som van de volgende kenmerken: (a) gegevens worden uitgesplitst naar sekse verzameld en gepresenteerd als voornaamste en algemene classificatie; (b) gegevens weerspiegelen genderkwesties – vragen, problemen en aangelegenheden die verband houden met alle aspecten van de levens van vrouwen en mannen, waaronder hun specifieke behoeften, mogelijkheden of bijdragen aan de maatschappij; (c) gegevens worden gebaseerd op begrippen en definities die de diversiteit van vrouwen en mannen adequaat weerspiegelen en alle aspecten van hun levens vangen; en (d) methoden voor de verzameling van gegevens houden rekening met stereotypen en sociale en culturele factoren die tot gendervooroordelen kunnen leiden.