Description

statistici care reflectă în mod adecvat diferențele și inegalitățile din situația femeilor și a bărbaților în toate domeniile vieții sociale

Additional notes and information

Statisticile de gen sunt definite de următoarele caracteristici: (a) datele primare şi generale sunt culese analizate și prezentate defalcat pe sexe; (b) datele reflectă aspecte de gen – întrebări, probleme și preocupări legate de toate aspectele vieții femeilor și bărbaților, care includ nevoile, oportunitățile și contribuțiile lor specifice la societate; (c) datele se bazează pe concepte și definiții care reflectă în mod adecvat diversitatea femeilor și bărbaților și cuprind toate aspectele vieții; și (d) metodele de culegere a datelor iau în considerare stereotipurile și factorii sociali și culturali care pot determina subiectivitate de gen