Description

Rodna statistika definiše se kao statistika koja na adekvatan način odražava razlike i nejednakosti u položaju žena i muškaraca u svim oblastima života.

Additional notes and information

Rodna statistika definiše se zbirom sljedećih karakteristika: (a) podaci se prikupljaju i prikazuju razvrstani prema spolu kao prvobitna i ukupna klasifikacija; (b) podaci odražavaju rodna pitanja – pitanja, probleme i nedoumice povezane sa svim aspektima života žena i muškaraca, uključujući njihove specifične potrebe, mogućnosti ili doprinos društvu; (c) podaci se zasnivaju na konceptima i definicijama koji adekvatno odražavaju raznolikost žena i muškaraca i obuhvataju sve aspekte njihovog života; i (d) metode prikupljanja podataka uzimaju u obzir stereotipe i socijalne i kulturne faktore koji mogu izazvati rodne pristrasnosti.