Description

statystyki odpowiednio odzwierciedlające różnice i nierówności w sytuacji kobiet i mężczyzn we wszystkich obszarach życia

Additional notes and information

Statystyki dotyczące płci definiuje się jako sumę następujących cech: a) dane są zbierane i przedstawiane z podziałem na płeć jako główną i nadrzędną klasyfikację; b) dane odzwierciedlają zagadnienia związane z płcią – kwestie, problemy i obawy związane ze wszystkimi aspektami życia kobiet i mężczyzn, w tym ich specyficzne potrzeby, możliwości i wkład w społeczeństwoi; c) dane oparte są na koncepcjach i definicjach adekwatnie obrazujących różnorodność wśród kobiet i mężczyzn i obejmujących wszystkie aspekty ich życia; oraz d) metody zbierania danych uwzględniają stereotypy oraz czynniki społeczne i kulturowe, które mogą prowadzić do uprzedzeń na tle płciowym.