Description

vprašanje relevantnosti zakona, politike ali ukrepa za odnose med spoloma in/ali enakost spolov