Description

otázka, či konkrétny zákon, politika alebo činnosť sú dôležité pre rodové vzťahy a/alebo rodovú rovnosť