Description

ceist an bhfuil dlí, beartas nó gníomhaíocht áirithe ábhartha maidir le caidreamh inscne agus/nó comhionannas inscne