Description

Питање да ли је одређени закон, политика или акција релевантан/на за родне односе и/или родну равноправност. Видети такође: родно неутралан; родно слепило, родно осетљив