Description

Въпросът дали определена политика или дейност е свързана с отношенията между половете/равнопоставеността на жените и мъжете.