Description

kwistjoni ta’ jekk liġi, politika jew azzjoni partikolari hijiex rilevanti għar-relazzjonijiet bejn il-ġeneri u/jew għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri