Description

Pitanje da li je određeni zakon, politika ili akcija relevantna za rodne odnose i/ili rodnu ravnopravnost.