Description

spørgsmålet om, hvorvidt en given lov, politik eller foranstaltning er relevant for kønsrelationerne og/eller ligestillingen mellem kvinder og mænd