Description

fråga om huruvida en viss lag, policy eller åtgärd är relevant för relationer mellan könen och/eller jämställdhet