Description

măsura în care o anumită lege, politică sau măsură este relevantă pentru relațiile de gen și/sau egalitatea de gen.