Description

de vraag of een bepaald beleid of een bepaalde actie relevant is voor de verhoudingen tussen vrouwen en mannen/de gelijkheid van vrouwen en mannen