Description

Sen tarkastelu, onko tietty politiikka tai toimi merkityksellinen sukupuolten välisen suhteen tai naisten ja miesten välisen tasa-arvon kannalta