Description

skutečnost, zda určitý zákon, politika nebo opatření má význam pro genderové vztahy a/nebo pro genderovou rovnost