Description

procjena mjere u kojoj je rodna ravnopravnost uspješno integrirana u politiku, programe, organizacijske strukture i postupke, uključujući u odlučivanje i u odgovarajuće proračune

Additional notes and information

Praćenje rodno osviještene politike u smislu uključenosti uzima u obzir učinkovitost i uzajamno jačanje interne prakse i povezanih sustava podrške za potpuno uvođenju rodno osviještene politike te njenu primjenu. Utvrđuje osnovu, identificira ključne propuste i izazove te predlaže načine njihova rješavanja kao i moguća poboljšanja i nove mjere. Također dokumentira primjere dobre prakse u postizanju rodne ravnopravnosti. Praćenje rodno osviještene politike unapređuje kolektivni kapacitet organizacije za ispitivanje vlastitih aktivnosti iz rodne perspektive te identificira dobre i loše strane u promicanju pitanja rodne ravnopravnosti.